SARANA DAN PRASARANA DI SMPN 42 BANDUNG

Pintu Masuk SMPN 42 Bandung
Depan Ruang Tata Usaha
Depan Ruang UKS dan Tangga Akses Lantai 2
Ruang Kelas SMPN 42 Bandung
Ruang Lab Komputer SMPN 42 Bandung
Ruang Perspustakaan SMPN 42 Bandung
Ruang Bimbingan dan Konseling SMPN 42 Bandung
Pembangunan Mesjid SMPN 42 Bandung
Gerbang SMPN 42 Bandung